Avís legal

- Informació general.

Imar S.L, és una societat registrada al Registre Mercantil amb CIF B17220419 La seu central de Imar S.L, té el domicili a:

Pont cremat, 1
Arbúcies.

Efectes de comunicacions i notificacions de l'usuari a l'empresa Imar S.L; L'adreça de correu electrònic és la següent: info@imarsl.com

- Prestació de serveis.

A través de la seva pàgina web, www.imarsl.com . ofereix a l'usuari, la informació respecte als seus productes de les quals s'ha de considerar que és merament exemplar i orientativa. l'usuari s'haurà de posar en contacte amb Imar S.L, per tal de rebre la informació detallada del producte concret que li interessi.

- Propietat intel·lectual

Imar S.L, és propietària de la pàgina web www.imarsl.com i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.imar.com . La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals la "web site" de Imar S.L, redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixos, corresponen als seus propietaris. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de Imar S.L.

- Protecció de Dades Personals

Imar S.L. és la propietària de la pàgina web www.imarsl.com . Un cop emplenat el formulari de sol·licitud d'informació, l'usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Imar SL, el qual té la finalitat de mantenir informat l'usuari sobre les novetats dels productes. En qualsevol cas, l'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d'enviar la seva sol licitud d'informació. D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Imar S.L. es compromet a donar compliment a l'obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si escau, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tracte i accés no autoritzat. Els usuaris de www.imarsl.com tenen el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que consten en el fitxer automatitzat de dades de Imar S.L. L'exercici d'aquests drets es realitzarà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de Imar S.L, al c/pont cremat,1 Arbucies , o bé mitjançant el correu electrònic info@imarsl.com . Es presumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment si cliquen el botó "Enviar" que apareix en el formulari que recull les seves dades personals. Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i només seran utilitzades per l'enviament d'informació sobre els productes que ofereix Imar S.L. Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment. Únicament s'utilitzaran amb la finalitat establerta en aquest document.

- Limitació de responsabilitat.

Imar S.L. no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el lloc web www.imarsl.com així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en què aquestes pagines puguin incórrer. Imar S.L, no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.
Contacte
Pont Cremat,1 - 17401 ARBÚCIES (Girona)
Tel. 972 860 437 - Fax 972 162 231 info@imarsl.com - Avís legal